PRISER BARN

Från 5 till 13 år

Barn

1 ggr i vekan
1450/kr per termin
 • Karate 
Bli medlem

Barn

2 ggr i veckan
1850/kr per termin
 • Karate
Bli medlem

Barn

3-8 ggr i veckan
1950/kr per termin
 • Karate
Bli medlem

PRISER VUXNA

14 år eller äldre

VUXEN

1 ggr i vekan
2000/kr per termin
 • Karate / Självförsvar
 • Gym
Bli medlem

Vuxen

2 ggr i veckan
2250/kr per termin
 • Karate / Självförsvar
 • Gym
Bli medlem

Vuxen

3-8 ggr i veckan
2500/kr per termin
 • Karate / Självförsvar
 • Gym
Bli medlem

Det är väldigt viktigt för alla medlemmar att de betalar träningsavgiften så snart som möjligt. Det är endast då som de är försäkrade under träning ifall någon skada skulle uppstå.

D.v.s.

Träningsavgiften betald = medlemmen försäkrad.

Träningsavgiften inte betald = medlemmen inte försäkrad.

Avgiften betalas in på BankGiro: 653-9191

Om en elev ej betalat in terminsavgiften får han/hon inte delta i träningen eftersom försäkringen då inte täcker eleven. Naturligtvis får eleven inte heller gradera till nytt bälte om inte avgiften betalats.

Familjerabatt

 • 3 Familjemedlemmar (Halva priset på en terminsavgift)
 • 4 Familjemedlemmar (En fri terminsavgift)

Termin

Vårtermin, Januari – 1 Juni

Hösttermin, Augusti – 6 December