Combat är en träningsform där vi tränar mycket mits träning och lär oss fightas genom mycket sparring träning.

Upplägg på ett Combat pass

  • Uppvärmning
  • Mits träning där vi lär oss olika kombinationer
  • Sparring, vi kör lättare sparring för att lära oss fightas och använda de tekniker vi lärt oss.

Denna träning är för alla som fyllt 14 år och uppåt

Börja träna du med!

ANMÄL IDAG!