PRISER BARN

Från 5 till 13 år

PRISER VUXNA

14 år eller äldre

Det är väldigt viktigt för alla medlemmar att de betalar träningsavgiften så snart som möjligt. Det är endast då som de är försäkrade under träning ifall någon skada skulle uppstå.

Avgiften betalas in på BankGiro: 653-9191

Om en elev ej betalat in terminsavgiften får han/hon inte delta i träningen eftersom försäkringen då inte täcker eleven. Naturligtvis får eleven inte heller gradera till nytt bälte om inte avgiften betalats.

Familjerabatt

  • 3 Familjemedlemmar (Halva priset på en terminsavgift)
  • 4 Familjemedlemmar (En fri terminsavgift)

Terminstider Morgon & Lunch träning

Vårterminen: Måndagen vecka 2 – Sista Juni

Höstterminen: 1 Augusti – 20 december

Terminstider Karate & Thaiboxningsträning

Vårterminen: vecka 3 – 22

Höstterminen: vecka 34 – 50