För vissa är Karatens idrottsliga sida viktigast, för andra är självskydd den mest intressanta, men för de flesta är karateträningen helt enkelt en form av motion och en livsväg till ökat välbefinnande.

För de som har utövat Karate-Do ”den tomma handens väg” ett antal år blir det med stor sannolikhet en väg till personlig mognad och ett levnadssätt.

På Karateklubb Elit bedrivs en heltäckande karateverksamhet med såväl barn, ungdom samt vuxenträning i olika grupper. De allra flesta kan därför börja träna, oavsett ålder och kön, du ska dock var minst fyllda 5 år.

Vi försöker att följa budoetikett och hälsar i början och slutet av varje pass för att samla oss och på det sätt öka vår koncentration.

 

Genom karatens teknikträning övar man koordinations-förmågan en & en i grupp eller tillsammans med en partner.

 

Ett karateträningspass grundläggande beståndsdelar är:

  • Uppvärmning tillsammans
  • Koordinations-träning
  • Teknikträning
  • Samarbetsträning
  • Träningslekar (barn 5-13 år)
  • Nedvärmning